Gebruiksvoorwaarden

van het ExtraTrail-netwerk

Hardlopers – en traillopers in het bijzonder – moeten over een fysieke conditie beschikken die aangepast is aan de soms zware vereisten van deze sport. Overleg met uw arts om uw mogelijkheden na te gaan en uw beoefening van de sport daarop af te stemmen.

EXTRATRAIL stelt parcours ter beschikking in een natuurlijke omgeving met doorgaans een bepaald technisch niveau en onregelmatig terrein.

De wegen, paden en enkelsporige paden kunnen op elk moment moeilijkheden vertonen (glibberige grond, wortels, rotsen, modder, boomstronken en -takken, stroompjes, oversteken, knuppelpaden, wedden, …).

De parcours kruisen soms wegen waar voorzichtigheid en strikte naleving van de verkeersregels geboden is.

De parcours van ExtraTrail doorkruisen publiek domein (gemeenten en Wallonië), maar ook privédomeinen van eigenaren die daarvoor toestemming geven op voorwaarde dat hun eigendom met respect behandeld wordt.

Wees altijd respectvol voor uw omgeving en blijf op het bewegwijzerde parcours. Laat geen afval achter op het parcours. Breng geen schade toe aan beplanting, signalisatie of infrastructuur (bruggen, oversteken, knuppelpaden, …).

Respecteer de rust van het bos en van de dieren die in het wild leven. De parcours van ExtraTrail mogen alleen overdag gebruikt worden. Het Département de la Nature et des Forêts raadt aan om ’s nachts niet in de bossen te lopen.

Tijdens het jachtseizoen, bij drijfjacht of bosontginning kunnen de ExtraTrail-parcours volledig of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. Negeer nooit een toegangsverbod als dit aangeduid wordt door specifieke signalisatie.

In dergelijke gevallen publiceren we informatie op onze website en Facebookpagina.

LET OP!

De jachtperiode op reeën gaat ieder jaar van start op 15 juli en die op herten op 21 september. Beide eindigen op 31 december (behoudens verlenging door het bevoegde ministerie).

Tijdens die periode wordt gevraagd om het bosgebied niet te betreden van ’s avonds 2 uur voor zonsondergang tot de volgende dag ’s ochtends twee uur na zonsopgang, conform de specifieke overeenkomst die werd gesloten met het Departement Natuur en Bos (DNF). Met die voorzorgsmaatregel wil men ervoor zorgen dat het wild niet wordt afgeschrikt en dat uw veiligheid wordt gegarandeerd m.b.t. schoten afkomstig van jagers die op de loer liggen.

Draag bij aan de instandhouding van de ExtraTrail-parcours door via run@extratrail.com of onze Facebookpagina elk ongewoon voorval, incident of elke beschadiging dat/die u opmerkt, te melden. Zo helpt u ons om de algemene infrastructuur in goede staat en goed beloopbaar te houden.

Houd zeker rekening met onze aanbevelingen in de voorstelling van de parcours.

De vzw EXTRATRAIL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten of ongevallen van alle aard waarbij sporters, begeleiders of toeschouwers betrokken zijn, ook als deze te wijten zijn aan vallende takken of bomen, de slechte staat van de weg of kunstwerken.

Bel de 112 bij een ongeval of letsel. Uit praktische overwegingen kan u ook vooraf de app ECHO 112 downloaden, waarmee de hulpdiensten uw locatie kunnen bepalen.

Over de ExtraTrail

signalisatie

De EXTRATRAIL-signalisatie bestaat uit kleine bordjes van 10 cm breed op 20 cm hoog. Naast het logo van EXTRATRAIL bevat de signalisatie ook de kleurcode van de 4 parcours:

GROEN = > 5 KM
BLAUW = > 10 KM
ROOD = > 20 KM
ZWART = > 30 KM

De grijze pijltjes bovenaan geven de te volgen richting aan (rechtdoor, naar links of naar rechts).

Aan een splitsing tussen 2 parcours (bijvoorbeeld wanneer het parcours van 5 km afgescheiden wordt van het parcours van 10 km), wordt de richting van elk parcours aangegeven door pijltjes in de kleur van het betreffende parcours.

Doorgaans staat er slechts één kleurcode op de signalisatie. Wanneer uw parcours gelijk loopt met één of meerde parcours kunnen er ook andere kleurcodes staan naast die voor uw afstand.

Uit respect voor de natuurlijke omgeving van de EXTRATRAIL-parcours hebben we de signalisatie tot het strikte minimum beperkt. Tussen twee richtingswijzigingen krijgt de hoofdweg/het belangrijkste pad altijd voorrang.

Betreffende

de signalisatie in het bos

Bij verplaatsingen in het bos moeten de regels opgelegd door specifieke signalisatie strikt worden nageleefd. Als u gele borden (informatieposters) of rode borden (verbodsposters) ziet in de buurt van toegangswegen tot het bos, neem dan altijd de tijd om de inhoud ervan te lezen en volg de richtlijnen. Betreed nooit een verboden gebied. Het zou zonde zijn om uzelf in gevaar te brengen!

De officiële gele posters zijn informatieposters die manen tot voorzichtigheid.
U mag zich dus verplaatsen in deze gebieden, maar waakzaamheid is geboden.

De officiële rode posters verbieden de doorgang over een weg of pad. Ze moeten twee dagen voor de aangekondigde sluiting worden geplaatst en een dag erna worden verwijderd.

Om geldig te zijn, moet het volgende op deze jachtposters vermeld worden:

  • de jachtdata ;
  • de duur van het toegangsverbod ;
  • het nummer van de vergunning voor sluiting van het bos (toegekend door het Waals Gewest)
  • de naam en het telefoonnummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het verspreiden van de posters (vaak de jachtopziener)
  • de naam en het telefoonnummer van de persoon die belast is met het toezicht (de bosbeheerder van het Waals Gewest)

Aankondiging van een drijfjacht

Maximaal voor 3 aaneengesloten dagen.

Aankondiging van een loerjacht

Van 1 uur voor tot 1 uur na zonsopgang of zonsondergang.

Signalisatie voor onderhoudswerkzaamheden

Maximaal voor 7 aaneengesloten dagen.

Signalisatie voor brandgevaar

Maximaal voor 7 aaneengesloten dagen.

Signalisatie voor bescherming van de natuur

Maximaal voor 60 aaneengesloten dagen.

Gevelde boom, ontbrekende bewegwijzering …

MELD EEN PROBLEEM OP ONZE PARCOURSEN

Contactgegevens
Maximaal 4 bestanden.
256 MB limiet.
Toegestane types: jpeg, jpg, png.
Gemeenschap *

Selecteer een parcours.

Message
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

* Verplichte velden.